Za zpracování údajů odpovídá: RIVAL SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Wiejska 5,  05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polsko, kontakt@noyadesign.com

Korespondenční adresa: Rival Solutions sp. z o.o., ul. Polanki 1, 96 - 321 Żelechów, Polsko


Děkujeme, že jste navštívili náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete rozsáhlé informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.


1. Přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste prozradili jakékoli osobní údaje. Při každé návštěvě webu webový server automaticky ukládá pouze tzv. log soubor serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentaci žádosti. Tyto přístupové údaje jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webových stránek a zlepšení naší nabídky. To slouží podle čl. 6 (1) 1 písm. f GDPR ochranu našich oprávněných zájmů při řádné prezentaci naší nabídky, které jsou prvořadé v procesu vyvažování zájmů.

Veškeré přístupové údaje jsou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy na našich webových stránkách.

1.1 Hostování

Služby hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb na základě zpracování naším jménem. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, veškeré přístupové údaje a všechny údaje shromážděné ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu na těchto webových stránkách jsou zpracovávány na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

1.2 Síť pro doručování obsahu

Za účelem kratší doby načítání využíváme u některých nabídek tzv. Content Delivery Network (""CDN"") . Tato služba poskytuje obsah, např. velké mediální soubory prostřednictvím regionálně distribuovaných serverů externích poskytovatelů služeb CDN. Z tohoto důvodu budou přístupové údaje zpracovávány na serverech těchto poskytovatelů služeb. Zapojujeme naše poskytovatele služeb na základě zpracování naším jménem. Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


2. Zpracování údajů pro účely zpracování smlouvy, navázání kontaktu

2.1 Zpracování údajů pro účely plnění smlouvy

Za účelem plnění smlouvy (včetně dotazů týkajících se zpracování jakýchkoli existujících reklamací ze záruky a vad plnění, jakož i jakýchkoli zákonných povinností týkajících se aktualizace) v souladu s čl. 6 (1) (b) GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky. Povinná pole jsou takto označena, neboť v těchto případech údaje nutně potřebujeme ke zpracování smlouvy a bez jejich specifikace nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předávání údajů našim poskytovatelům služeb za účelem objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 (1) (c) GDPR, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2.1.2 Systém správy zboží

Pro zpracování objednávek a smluv používáme systémy správy zboží externích poskytovatelů služeb. Zapojujeme naše poskytovatele služeb na základě zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2.2 Zákaznický účet

Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR tím, že se rozhodneme otevřít si zákaznický účet, použijeme a uložíme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu a také pro další budoucí objednávky na našem webu. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo prostřednictvím funkce k tomu určené v zákaznickém účtu. Po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR nebo si vyhrazujeme právo údaje použítnad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2.3 Navázání kontaktu

V rámci naší zákaznické komunikace shromažďujeme osobní údaje za účelem zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 (1) (b) GDPR, pokud nám tyto údaje poskytnete dobrovolně, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nutně potřebujeme ke zpracování vašeho dotazu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vašeho dotazu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

   Live-Chat-LiveChat Smartsupp

Když nás kontaktujete pomocí chatovacího nástroje LiveChat Smartsupp, údaje, které dobrovolně poskytnete (např. jméno a obsah zprávy), zpracujeme za účelem zodpovězení vašeho dotazu. Výše uvedené slouží k realizaci našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívajících v zajištění efektivního kontaktu s námi. Nástroj live chat je služba, kterou nám poskytuje poskytovatel služeb třetí strany – Smartsupp.com, sro, Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen „Smartsupp“), který zajišťuje údržbu funkčnosti nástroje. Veškerá data, která jsou shromažďována v rámci používání tohoto nástroje, jsou uložena na serverech tohoto poskytovatele služeb, které se nacházejí v České republice. Data nejsou nijak ukládána ani odesílána mimo Evropskou unii. Smartsupp chrání osobní data pomocí nejnovějších bezpečnostních opatření Komunikace mezi chatovacím modulem Smartsupp a servery Smartsupp je zabezpečena šifrováním SSL/TLS Komunikace mezi servery Smartsupp a desktopem Smartsupp je rovněž zabezpečena šifrováním SSL / TLS Zpracování dat v souvislosti se službami poskytovanými Smartsupp trvá místo podle uzavřené smlouvy o svěření údajů.


3. Zpracování údajů pro účely přepravy

Vaše údaje předáváme přepravní společnosti v rozsahu potřebném pro doručení objednaného zboží dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


4. Zpracování údajů pro účely platby

V rámci platebního procesu v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatel technických služeb, úvěrová instituce, poskytovatel platebních služeb.

4.1 Zpracování údajů pro účely zpracování transakcí

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje potřebné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří za nás jednají na základě zpracování naším jménem, nebo oprávněným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud to je nezbytné pro proces platby. To slouží k plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V určitých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, např. na vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technického řešení v rámci objednávkového procesu. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4.2 Zpracování údajů pro účely prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů

Našim poskytovatelům služeb můžeme předávat další údaje, které používají za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, účetní podpora) spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na prevenci podvodů nebo efektivní správě plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů prvořadé.


5. Marketing prostřednictvím e-mailu, pošty, telefonu

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme vám pravidelně zasílat náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 (1) (a) GDPR s použitím údajů, které požadujete nebo sdělujete samostatně pro tento účel.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. To lze provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo prostřednictvím odkazu poskytnutého k tomuto účelu v newsletteru.

Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně neudělili souhlas s dalším použitím vašich údajů podle čl. 6 (1) (a) GDPR nebo jsme si vyhradili právo použít vaše údaje pro jiné účely, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5.1 Zasílání newsletteru

5.2 Zasílání žádostí o kontrolu e-mailem

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během nebo po zadání objednávky v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR použijeme vaši e-mailovou adresu k žádosti o kontrolu vaší objednávky prostřednictvím systému kontroly, který používáme. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v žádosti o kontrolu.

Žádosti o kontrolu mohou být zaslány také našimi poskytovateli služeb na základě zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5.3 Poštovní reklama and vaše právo odhlásit se

Dále si vyhrazujeme právo použít vaše jméno a příjmení a vaši poštovní adresu pro naše reklamní účely, např. za zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při propagaci a reklamě našich produktů zákazníkům podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které jsou v procesu vyvažování zájmů prvořadé. Ukládání a používání vašich údajů pro tyto účely můžete kdykoli zrušit zasláním zprávy na níže uvedenou možnost kontaktu.

Reklamy vám zasílá náš poskytovatel služeb, který zpracovává údaje naším jménem a kterému za tímto účelem vaše údaje zpřístupňujeme.

5.4 Reklama po telefonu

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR budeme údaje požadované pro tento účel nebo vámi poskytnuté samostatně používat pro naše vlastní reklamní účely, např. abychom vás informovali o zajímavých nabídkách a našich produktech. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo ústním oznámením v rámci každého hovoru. Po odvolání smažeme vaše telefonní číslo, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo jsme si nevyhradili právo použít vaše údaje pro jiné účely, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Reklamní hovory provádějí naši poskytovatelé služeb, kterým za tímto účelem předáváme vaše údaje na základě zpracování naším jménem.


6. Soubory cookie a další technologie

6.1 Obecné informace

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání některých funkcí, zobrazení vhodných produktů nebo pro průzkum trhu, využíváme na různých stránkách technologie, včetně tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Ochrana soukromí pro koncová zařízení Když používáte naše online služby, používáme technologie, které jsou absolutně nezbytné k poskytování telemediálních služeb, o které jste výslovně požádali. Uložení informací ve vašem koncovém zařízení nebo přístup k informacím, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, v tomto ohledu nevyžaduje souhlas.

Pro funkce, které nejsou nezbytně nutné, je k uložení informací ve vašem koncovém zařízení nebo k přístupu k informacím, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, váš souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že pokud neudělíte svůj souhlas, části webu nemusí být k dispozici pro neomezené použití. Jakýkoli souhlas, který jste udělili, zůstane v platnosti, dokud neupravíte nebo resetujete příslušná nastavení ve svém koncovém zařízení.

Kromě toho využíváme technologie k plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a také k analýze webu a online marketingu. Další informace o tom, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

Na našich webových stránkách můžeme používat další technologie, které nejsou jednotlivě uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Další informace o těchto technologiích a příslušném právním základě lze nalézt na platformě naší služby správy souhlasu Usercentrics.

Jakékoli následné zpracování dat prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií Používáme takové technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí naší webové stránky (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie se používají ke shromažďování a zpracování IP adres, času návštěvy, informací o zařízení a prohlížeči a také informací o vašem používání našich webových stránek (např. informace o vašich preferencích). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při optimalizované prezentaci naší nabídky, které jsou prvořadé v procesu vyvažování zájmů.

Na platformu se dostanete kliknutím na tlačítko otisku prstu v pravém nebo levém dolním rohu stránky.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete po kliknutí na následující odkazy: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v zásadách ochrany osobních údajů.

Případně můžete také kliknout na tlačítko otisku prstu v pravém nebo levém dolním rohu stránky. Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Jak mohu nakonfigurovat nastavení souborů cookie v mém prohlížeči? Každý prohlížeč je jiný ve způsobu, jakým je člověk nastavení souborů cookie věku. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Pro každý prohlížeč je najdete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™ Jaké typy souborů cookie se používají?

6.2 Použití platformy pro správu souhlasu Usercentrics k získání a správě souhlasu

Na našich webových stránkách používáme platformu pro správu souhlasu Usercentrics („Usercentrics“), abychom vás informovali o souborech cookie a technologiích, které používáme na našich webových stránkách, a abychom získali, spravovali a dokumentovali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů těmito technologiemi. To je vyžadováno podle čl. 6 (1) (c) GDPR, abychom splnili naši právní povinnost podle čl. 7 (1) GDPR, abychom mohli prokázat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, kterým podléháme. Službu správy souhlasu Usercentrics poskytuje Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, která zpracovává vaše údaje naším jménem. Když navštívíte naše webové stránky, webový server Usercentrics ukládá takzvaný soubor protokolu serveru, který také obsahuje vaši anonymizovanou IP adresu, datum a čas vaší návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem souhlasu. Vaše údaje budou po třech letech vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním svých údajů v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat vaše údaje způsobem, který jde nad tento rámec, který je ze zákona povolen a o kterém vás informujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.


7. Používání souborů cookie a dalších technologií

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Údaje shromážděné v této souvislosti budou vymazány po splnění příslušného účelu a ukončení používání příslušné technologie. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Další informace o vašich možnostech výběru naleznete v části „cookies a další technologie“. Další informace včetně právního základu pro zpracování údajů lze nalézt v rámci příslušných technologií. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

7.1 Používání služeb Adobe

Používáme níže popsané technologie od Adobe Systems, Software Ireland Limited, Irsko, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko (""Adobe""). Informace automaticky shromažďované technologiemi Adobe o vašem používání našich webových stránek jsou obecně přenášeny a ukládány na server provozovaný společností Adobe, Inc, 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Adobe, je před uložením na servery Adobe zkrácena nebo zcela nahrazena obecnou IP adresou aktivací příslušných nastavení.

   Adobe Fonts

Abychom zajistili jednotnou prezentaci obsahu na našich webových stránkách, skriptový kód „Adobe Fonts“ shromažďuje data (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči), předává je společnosti Adobe a následně je zpracovává společností Adobe. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR.

7.2 Používání služeb Google

Používáme následující technologie společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Evropská komise nevydala žádné rozhodnutí o přiměřenosti ve vztahu k USA. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Pokud je vaše IP adresa shromažďována pomocí technologií Google, bude před uložením na servery Google zkrácena aktivací anonymizace IP adresy. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google a tam zkrácena. Není-li u konkrétních technologií stanoveno jinak, je zpracování dat založeno na dohodě uzavřené pro příslušnou technologii mezi společně odpovědnými osobami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

   Google Analytics

Pro účely analýzy webových stránek Google Analytics automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Soubory cookie mohou být used pro tento účel. Vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Zpracování údajů je založeno na smlouvě o zpracování údajů se společností Google.

Za účelem optimalizace marketingu našich webových stránek jsme aktivovali nastavení sdílení dat pro „produkty a služby Google“. To společnosti Google umožňuje přistupovat k údajům shromážděným a zpracovávaným službou Google Analytics a následně je používat ke zlepšování služeb Google. Sdílení údajů se společností Google v rámci těchto nastavení sdílení údajů je založeno na dodatečné dohodě mezi správci údajů. Na následné zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv.

K vytváření a spouštění testů používáme také rozšiřující funkci Google Analytics Google Optimize.

Pro účely webové analýzy umožňuje rozšiřující funkce Google Analytics Signals Google takzvané „sledování napříč zařízeními“. Pokud jsou vaše zařízení s připojením k internetu propojena s vaším účtem Google a ve svém účtu Google jste aktivovali nastavení „personalizovaná reklama“, může společnost Google generovat zprávy o vašem chování při používání (zejména čísla uživatelů mezi zařízeními), i když změníte přístroj. V tomto ohledu osobní údaje nezpracováváme; statistiky dostáváme pouze na základě signálů Google.

Pro účely analýzy webu a reklamy umožňuje rozšiřující funkce Google Analytics takzvaný soubor cookie DoubleClick rozpoznat váš prohlížeč při návštěvě jiných webových stránek. Google použije tyto informace k sestavování zpráv o vašich aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu.

   Google AdSense

Naše webové stránky nabízejí reklamní prostor poskytovatelům služeb třetích stran a reklamním sítím prostřednictvím Google AdSense. Tyto reklamy se vám budou zobrazovat na různých místech tohoto webu. Takzvaný soubor cookie DoubleClick umožňuje zobrazování zájmově orientované reklamy prostřednictvím shromažďování a zpracování údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) a automatické přiřazení pseudonymní UserID, které se používá k určení zájmů na základě návštěv tohoto a dalších webových stránek.

   Google Ads

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google i na webových stránkách třetích stran se při návštěvě našich webových stránek používá tzv. Google Remarketing Cookie, který automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím sběru a zpracování údajů (IP adresa , čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě stránek, které navštívíte. Jakékoli další zpracování údajů probíhá pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení „personalizovaná reklama“. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni do Googlu, Google použije vaše data spolu s údaji Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.

Pro analýzu webových stránek a sledování událostí používáme sledování konverzí Google Ads k měření vašeho následného chování při používání, když se dostanete na náš web prostřednictvím reklamy Google Ads. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie a údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo registrace newsletteru) mohou být shromažďovány, ze kterých jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily.

   Google mapy

Pro vizuální znázornění geografických informací shromažďuje Google Maps údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, a tyto údaje přenáší společnosti Google a následně je zpracovává Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

   Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany před zneužitím našich webových formulářů a také před spamem ze strany automatizovaného softwaru (tzv. botů) shromažďuje Google reCAPTCHA údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek ) a provádí analýzu vašeho používání našich webových stránek pomocí takzvaného JavaScriptu a souborů cookie. Kromě toho jsou vyhodnocovány další soubory cookie uložené ve vašem prohlížeči službami Google. Ze vstupních polí příslušného formuláře se osobní údaje nenačítají ani neukládají.

   Písma Google

Za účelem jednotné prezentace obsahu na našich webových stránkách jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována pomocí skriptového kódu „Google Fonts“, přenášena do Google a následně zpracovávána společností Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

   Video plugin YouTube

Za účelem integrace obsahu třetích stran jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována prostřednictvím pluginu YouTube Video Plugin v námi používaném režimu rozšířené ochrany dat, přenášena do společnosti Google a následně zpracovávána společností Google pouze tehdy, když přehrát video.

7.3 Použití mikrofonu služby rosoft

Používáme technologie společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko (dále jen „Microsoft“). Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Informace automaticky shromážděné technologiemi společnosti Microsoft o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA a tam se ukládají. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Další informace o postupech zpracování dat společnosti Microsoft naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.

   Microsoft Advertising

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN a také na webových stránkách třetích stran se při návštěvě našich webových stránek používá tzv. Microsoft Advertising Remarketing Cookie, který automaticky umožňuje zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím shromažďování a zpracování. údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek) a pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek.

Pro účely analýzy webových stránek a sledování událostí používáme Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) k měření vašeho následného chování při používání, když se dostanete na náš web prostřednictvím reklamy Microsoft Advertising, ze které se pomocí pseudonymů generují profily použití. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie a údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo registrace newsletteru) mohou být shromažďovány, ze kterých jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Pokud jsou vaše zařízení s připojením k internetu propojena s vaším účtem Microsoft a ve svém účtu Microsoft jste nezakázali nastavení „Zájmově orientovaná reklama“, může společnost Microsoft generovat zprávy o chování při používání (zejména čísla uživatelů mezi zařízeními), i když změníte své zařízení, tzv. „cross-device tracking“. V tomto ohledu nezpracováváme osobní údaje, dostáváme pouze statistiky založené na Microsoft UET.

   Mapy Bing

Pro vizuální znázornění geografických informací shromažďuje Bing Maps údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, a přenáší tato data společnosti Microsoft a Microsoft je zpracovává. Na toto zpracování údajů nemáme žádný vliv.

7.4 Používání služeb Facebooku

   Použití Facebook Pixel

Facebook pixel používáme v rámci technologií společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook (by Meta)“ nebo „Meta Platforms Ireland“), jak je popsáno níže. Facebook pixel se používá k automatickému shromažďování a ukládání dat (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo registrace newsletteru), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily.

V rámci takzvaného pokročilého párování jsou také shromažďovány a ukládány hashované informace pro účely párování, pomocí kterých lze identifikovat jednotlivce (např. jména, e-mailové adresy a telefonní čísla).

Za tímto účelem je při návštěvě našich webových stránek pixelem Facebooku automaticky nastaven soubor cookie, který automaticky umožňuje rozpoznání vašeho prohlížeče při návštěvě jiných webových stránek pomocí pseudonymního ID souboru cookie. Facebook (od Meta) tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webu, zejména personalizované a skupinové reklamy. Nemáme žádný vliv na zpracování údajů ze strany Facebooku a přijímáme pouze statistiky založené na pixelech Facebooku. Informace automaticky shromažďované technologiemi Facebooku (společností Meta) o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládají. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Pokud přenos údajů do USA spadá do naší odpovědnosti, naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook (by Meta).

   Analýza Facebooku

V rámci obchodních nástrojů Facebooku nám statistiky vytvořené prostřednictvím pixelů Facebooku o vašem používání našich webových stránek umožňují analyzovat aktivitu návštěvníků na webových stránkách. Zpracování údajů je založeno na smlouvě o zpracování údajů s Facebookem (společností Meta). Analýza slouží k optimální prezentacin a marketing našich webových stránek.

   Facebook Ads (správce reklam)

Reklamy na Facebooku používáme k propagaci tohoto webu na Facebooku (od Meta) a dalších platformách. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Za přesnou implementaci, zejména rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů, je zodpovědný Facebook (by Meta). Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, je zpracování údajů založeno na ujednání mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Společná kontrola je omezena na shromažďování údajů a jejich přenos do Meta Platforms Ireland. Toto ujednání se nevztahuje na následné zpracování dat společností Meta Platforms Ireland.

Na základě statistik o aktivitě návštěvníků na našich webových stránkách vytvořených prostřednictvím Facebook pixelů provozujeme skupinovou reklamu na Facebooku (od Meta) prostřednictvím Facebook Custom Audience stanovením charakteristik příslušné cílové skupiny.

V rámci pokročilého párování (viz výše), ke kterému dochází k určení příslušné cílové skupiny, vystupuje Facebook (od společnosti Meta) jako náš zpracovatel dat.

Na základě pseudonymu cookie ID používaného Facebook pixelem a shromážděných údajů o vašem chování při používání na našich webových stránkách provozujeme personalizovanou reklamu prostřednictvím Facebook Pixel Remarketing.

Prostřednictvím konverzí Facebook Pixel Conversions měříme vaše následné chování při používání pro účely webové analýzy a sledování událostí, pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Facebook Ads. Zpracování údajů je založeno na smlouvě o zpracování údajů s Facebookem (společností Meta).

7.5 Další poskytovatelé webové analýzy a online marketingových služeb

   Použití etrackeru pro webovou analýzu

Pro účely analýzy webových stránek jsou údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) automaticky shromažďovány a ukládány pomocí technologií společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo. (dále jen „etracker“). K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nejsou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez samostatného, výslovného souhlasu k udělení samostatně. etracker jedná naším jménem.

   Využití econda pro webovou analýzu

Pro účely webové analýzy byly použity technologie econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Německo se používají k automatickému shromažďování a ukládání údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu uživatele, který musí být uveden samostatně. econda jedná naším jménem.

   Použití Mapp Intelligence pro webovou analýzu

Pro účely webové analýzy Mapp Intelligence, technologie společnosti Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo a Mapp Digital Germany GmbH, c/o Webtrekk GmbH (oba společně „Mapp“) automaticky shromažďuje a ukládá data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nejsou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu uživatele, který musí být uveden samostatně. Mapp jedná naším jménem. Informace automaticky shromážděné společností Mapp Intelligence o vašem používání našich webových stránek mohou být zpracovány společností Mapp Digital US, LLC, 9276 Scranton Rd., Suite 500, San Diego, CA 92121, USA. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

   Využití Matomo jako softwarového řešení pro webovou analýzu

Pro účely webové analýzy software Matomo of InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland automaticky shromažďuje a ukládá data (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání webové stránky), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu uživatele, který musí být uveden samostatně. Zpracování dat společností Matomo probíhá na našich serverech.

   Využití Matomo jako cloudového řešení pro webovou analýzu

Pro účely analýzy webových stránek software Matomo of InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland automaticky shromažďuje a ukládá data (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání webové stránky), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. The pseudonymizované uživatelské profily nebudou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu uživatele, který musí být uveden samostatně. Matomo jedná naším jménem. Pro Nový Zéland stanovila Evropská komise přiměřenou úroveň ochrany údajů prostřednictvím rozhodnutí o přiměřenosti.

   Použití Hotjar pro webovou analýzu

Pro účely webové analýzy se používají technologie Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta (dále jen „Hotjar“) k automatickému shromažďování a ukládání dat (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nejsou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu uživatele, který musí být uveden samostatně. Hotjar jedná naším jménem.

   Používání značky Pinterest pro webové analýzy a reklamní účely

Pro účely webové analýzy a reklamy na Pinterestu a na webových stránkách třetích stran, když navštívíte naše webové stránky, technologie Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jen „Pinterest“) automaticky povolí reklama prostřednictvím shromažďování údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo registrace newsletteru), pseudonymní ID souboru cookie, a na základě navštívených stránek. Ze shromážděných údajů se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Pinterest zkombinuje tyto informace s dalšími údaji z vašeho účtu Pinterest a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. Nemáme žádný vliv na zpracování dat Pinterestem a statistiky dostáváme pouze na základě Pinterest tagů. To nám umožňuje měřit vaše následné vzorce používání pro účely webové analýzy a sledování událostí, když navštívíte naše webové stránky prostřednictvím reklamy na Pinterestu. Informace automaticky shromážděné Pinterestem jsou obvykle přeneseny na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA, a tam uloženy. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR.

   Použití AB Tasty pro webovou analýzu

Pro účely webové analýzy a provádění A/B testů jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) shromažďována a ukládána pomocí technologií AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Kolín nad Rýnem (""AB Tasty""), ze které se vytvářejí uživatelské profily pomocí pseudonymů. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu uživatele, který musí být uveden samostatně. AB Tasty jedná naším jménem.

   Použití Optimalizace pro webovou analýzu

Pro účely webové analýzy a provádění A/B testů se shromažďují a ukládají data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) pomocí technologií společnosti Optimizely GmbH, Christophstraße. 15-17, 50670 Kolín nad Rýnem (dále jen „Optimizely“), ze kterého se vytvářejí uživatelské profily s použitím pseudonymů. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu uživatele, který musí být uveden samostatně. Informace automaticky shromážděné společností Optimizely o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Optimizely, Inc. 631 Howard Street, Suite 100 San Francisco, CA 94105, USA a tam se ukládají. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Zpracování údajů je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR.


8. Sociální média

8.1 Sociální pluginy od Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu, Xing, Addthis, Whatsapp

Na našem webu se používají tlačítka sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při přístupu na naši webovou stránku není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskyto vatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se webová stránka příslušné sociální sítě v novém okně vašeho prohlížeče. Tam můžete kliknout např. tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

8.2 Naše online přítomnost na Facebooku, Twitteru, Youtube, Instagramu, Pinterestu, Xing, LinkedIn

Pokud máte gi když váš souhlas příslušnému poskytovateli sociálních médií v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR, když navštívíte naši online přítomnost na výše uvedených sociálních médiích, vaše údaje budou automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy, ze kterých se vytvářejí uživatelské profily s použitím pseudonymů. Ty lze použít například k umístění reklam v rámci i mimo platformy, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným poskytovatelem sociálních médií, jakož i možnostech kontaktu a vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele, na které se odkazuje níže. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, kontaktujte nás.

   Facebook (od společnosti Meta) je poskytován společností Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Meta Platforms Ireland“) Informace automaticky shromažďované společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku (společností Meta ) se obvykle přenese na server Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se uloží. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Zpracování údajů v rámci návštěvy fanouškovské stránky na Facebooku (Meta) je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

   Twitter je poskytován společností Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko (""Twitter""). Informace automaticky shromážděné službou Twitter o vašem používání naší online přítomnosti na Twitteru jsou obecně přenášeny a ukládány na server Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

   Instagram (od společnosti Meta) poskytuje Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Meta Platforms Ireland“) Informace automaticky shromažďované společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu jsou obvykle přenášeny a uloženy na serveru u společnosti Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou fanouškovské stránky Instagramu (Meta) je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

   YouTube poskytuje společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Informace, které Google automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na YouTube, se obecně přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

   Pinterest poskytuje Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jen „Pinterest“). Informace automaticky shromažďované Pinterestem o vašem používání naší online přítomnosti na Pinterestu se obvykle přenášejí a ukládají na server Pinterest, Inc, 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

   LinkedIn je poskytován společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (""LinkedIn""). Informace, které LinkedIn automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na LinkedIn, se obecně odesílají na server LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA a tam se ukládají. Pro Spojené státy neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

   Xing poskytuje New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Německo.


9. Možnosti kontaktování a vaše práva

9.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva podle: 

čl. 15 GDPR, právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu zde popsaném; 

čl. 16 GDPR, právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které ukládáme; 

čl. 17 GDPR, právo požadovat výmaz vašich osobních údajů uložených u nás, pokud není vyžadováno další zpracování k výkonu práva na svobodu projevu a informací; pro splnění právní povinnosti; z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítáte jejich výmaz, údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro zjištění , uplatňovat nebo obhajovat právní nároky, nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;čl. 20 GDPR právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci; 

čl. 77 GDPR, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo v sídle naší společnosti.

Právo vznést námitku 

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které jsou nadřazené v procesu vyvažování zájmů, můžete proti takovému zpracování údajů s budoucí účinností vznést námitku. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Poté, co uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. To se netýká zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

9.2 Možnosti kontaktu

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme vaše osobní údaje, chcete se zeptat, opravit, omezit nebo vymazat vaše údaje nebo odvolat jakýkoli souhlas, který jste udělili, nebo se odhlásit z jakéhokoli konkrétního použití údajů, kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů uvedených v identifikaci našeho dodavatele.