Všeobecné obchodní podmínkyNásledující předpisy (Předpisy) se vztahují na všechny objednávky v našem internetovém obchodě dostupném na adrese www.noyadesign.com provozovaném společností RIVAL SOLUTIONS SP. Z O.O., Wiejska 5, Grodzisk Mazowiecki 05 - 825, Polsko, NIP: PL5291843696, REGON: 523582164

Korespondenční adresa: Rival Solutions sp. z o.o., ul. Polanki 1, 96 - 321 Żelechów

Společnost je zapsána v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem ve Warszawie, XIV. Obchodní Oddělení Národního Soudního Rejstříku ve Warszawie, pod číslem KRS 0001000676.

Základní kapitál: 5 000 PLN1. Rozsah

Naše podmínky platí pro všechny objednávky zadané prostřednictvím našeho e-shopu. Náš internetový obchod je určen pouze pro spotřebitele.

2. Smluvní partner, vznik smlouvy, možnosti oprav

2.1 Smlouva je uzavřena s RIVAL SOLUTIONS SP. Z O.O.

2.2 Umístěním produktů do internetového obchodu dáváme z naší strany závaznou nabídku na uzavření smlouvy ohledně těchto položek.

2.3 Naše produkty můžete nezávazně vkládat do nákupního košíku a své údaje kdykoli před odesláním závazné objednávky upravit pomocí opravných prostředků, které jsou k tomu poskytovány a vysvětleny během procesu objednávky.

2.4 Smlouva vzniká kliknutím na tlačítko objednat, které vyjadřuje váš souhlas s naší nabídkou týkající se zboží obsaženého v nákupním košíku.

2.5 Po odeslání objednávky obdržíte obratem potvrzení e-mailem.

3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

3.1. Jazyk (jazyky), který je k dispozici pro uzavření smlouvy: čeština, angličtina.

3.2. Text smlouvy uložíme a údaje objednávky a naše obchodní podmínky vám předáme na trvalém nosiči.

3.3 Text smlouvy si také můžete prohlédnout v naší zákaznické přihlašovací oblasti.

4. Dodací podmínky

4.1 Náklady na doručení jsou připočteny k cenám produktů, jak jsou zobrazeny.

4.2 Ceny dopravy jsou vysvětleny u jednotlivých nabídek produktů.

4.3 Zboží expedujeme pouze na cestě; vyzvednutí zákazníkem není možné.

4.4 Do schránky na balíky nedoručujeme.

5. Platba

5.1 V našem internetovém obchodě jsou v zásadě dostupné následující způsoby platby.

    PayPal Během procesu objednávky budete přesměrováni na webovou stránku PayPal. Chcete-li zaplatit fakturovanou částku přes PayPal, musíte se tam zaregistrovat nebo se nejprve zaregistrovat, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám platební pokyny. Po odeslání objednávky v obchodě instruujeme PayPal, aby zahájil platební transakci.

    Bezprostředně poté je platební transakce automaticky provedena službou PayPal. Další informace obdržíte během procesu objednávky.

    SOFORT by Klarna Po zadání objednávky budete přesměrováni na webovou stránku online poskytovatele SOFORT GmbH. Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím SOFORT, musíte mít online bankovní účet s PIN/TAN procesem pro účast v SOFORT online bankovním převodu, patřičně se identifikovat a potvrdit nám platební pokyny. Další informace obdržíte během procesu objednávky. Platební transakce bude provedena SOFORTem a následně odepsána z vašeho účtu.

    SkrillPo zadání objednávky budete přesměrováni na online webovou stránku Skrill. Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím Skrill, musíte se tam zaregistrovat nebo se nejprve zaregistrovat, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám platební pokyny. Další informace obdržíte během procesu objednávky. Platební transakce bude Skrill provedena ihned poté.

    Financování prostřednictvím KlarnaIIn ve spolupráci s Klarna AB (www.klarna.com), Sveavägen 46, Stockholm, Švédsko, nabízíme vám možnost platby za nákup pomocí Klarna Credit. Vezměte prosím na vědomí, že možnost Klarna Credit je dostupná pouze pro spotřebitele a že platba musí být provedena ve prospěch společnosti Klarna. Se službou financování od Klarna můžete flexibilně platit za své nákupy v měsíčních splátkách minimálně 1/24 z celkové dlužné částky (minimálně však 6,95 EUR). Pro více informací o možnosti Klarna Credit, stejně jako Všeobecné obchodní podmínky a formulář Standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru klikněte na tento odkaz.

6. Právo na zrušení   

6.1 Spotřebitelé mají právo na trvalé právo na zrušení, jak je popsáno v pokynech o právu na zrušení.

6.2 Pokyny ke zrušení

   6.2.1  Spotřebitelé mají 14 dní právo na zrušení.

     Právo na zrušení Máte právo na zrušení této smlouvy v rámci 14 dní bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení uplyne poté 14 dní ode dne u kterého získáte zboží ve fyzické držbě vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce.

   6.2.2 Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat (RIVAL SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Polanki 1, 96 - 321 Żelechów, Polska, kontakt@noyadesign.com o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

   6.2.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, abyste své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení odeslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

   6.2.4 Účinky zrušení Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, námi nabízené doručení), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

   6.2.5 Vrácení provedeme pomocí stejného platebního prostředku, jaký jste použili pro počáteční transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak; v žádném případě vám v důsledku takové náhrady nevzniknou žádné poplatky.

   6.2.6 Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

   6.2.7 Zboží nám zašlete zpět nebo je předáte, a to bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte své odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

   6.2.8 Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží.

   6.2.9 Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

   6.2.10 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete nám ho zpět.) 

— Na adresu 

RIVAL SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Polanki 1, 96 - 321 Żelechów, Polska, 

kontakt@noyadesign.com 

— Tímto oznamuji/my(*) oznamuji, že ruším/my(*) ruším svou/naši (*) smlouvu o prodeji následujícího zboží (*)/o poskytnutí následující služby(*) 

— Objednáno dne (*) / přijato dne (*) 

— Jméno spotřebitele (spotřebitelů) 

— Adresa spotřebitele (spotřebitelů) 

— Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze je-li to oznámeno na papíře) 

— Datum 

(*) Nehodící se škrtněte

7. Výhrada vlastnického práva

7.1 Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

8. Poškození během dodávky

8.1 Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením vzniklým při dodání, nahlaste prosím závadu přepravci a neprodleně nás informujte. Nepodání stížnosti nebo nenavázání kontaktu žádným způsobem neovlivní vaše zákonná práva nebo vymáhání těchto práv, zejména vaše záruční práva. Tím nám však pomáháte uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojistiteli.

9. Záruka a záruky

9.1 Máme zákonnou povinnost dodávat produkty, které jsou v souladu s touto smlouvou. Pro spotřebitele staplatí záruční práva na lektory, která se řídí právem země, kde má spotřebitel obvyklé bydliště. Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky, které mohou platit, naleznete vedle produktu a případně na konkrétních informačních stránkách v obchodě.

9.2 Stížnosti lze podávat na: e-mail: kontakt@noyadesign.com, pošta: RIVAL SOLUTIONS SP. Z OO, ul. Polanki 1, 96-321 Żelechów, Polsko.

9.3 Když uplatníte svá záruční práva a považujeme za nutné obdržet zboží zpět v pořádku pro přezkoumání vaší reklamace musíte zboží zaslat zpět na naše náklady na výše uvedenou adresu.

9.4 Bylo-li by pro kupujícího vzhledem k druhu věci nebo způsobu její montáže pro kupujícího nadměrně obtížné věc dodat, je kupující povinen dát věc prodávajícímu k dispozici v místě, kde se věc nachází. nachází se.

9.5 Zákaznický servis: pondělí - pátek od 9:00–15:00

9.6 Reklamace je posuzována do 14 dnů.

10. Odpovědnost

10.1 V každém případě ručíme bez omezení za nároky z titulu škod, které jsme způsobili my, naši zákonní zástupci nebo právní zástupci

• za újmu na životě, zdraví nebo zdraví

• za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností

• za záruční závazky, pokud bylo dohodnuto

• vůči spotřebiteli. Kromě těchto případů je naše občanskoprávní odpovědnost omezena na předvídatelné a přímé škody v době uzavření smlouvy.

11. Online řešení sporů

11.1 Jsme připraveni zúčastnit se mimosoudního řízení před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů.

11.2 Příslušným orgánem v této věci je: Internet Dispute Resolution Platforms (ODR), Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgie, https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.